Humoristický časopis nejen o kopané

Historie VILYŽE

Časopis VILYŽ vznikl v Klatovech v roce 1996. U jeho zrodu stáli Martin Přibík, Radek Vojta, Petr Štěpánek a Tomáš Vítek. Prapůvod tohoto plátku lze však vystopovat již na konci 70. let minulého století, kdy výše zmínění pánové (tehdy ještě jako děti) založili partu “LYŽAŘI” (odtud kořen “LYŽ” v názvu časopisu). Již tehdy si vedli jakýsi deník, do něhož ventilovali zárodky tvůrčího přetlaku. V roce 1996 došlo k obnově činnosti tohoto dávného uskupení, a výsledkem byl (kromě mnoha dalších aktivit) právě časopis VILYŽ. V případě jeho vzniku je nutné jmenovat dva přímé inspirační zdroje. Prvním z nich byl časopis SORRY, který hned po svém vzniku osobitým pojetím humoru vyvolával v klatovské partě vlny nadšení. Proto lze v posledních letech, kdy VILYŽ do časopisu SORRY celkem pravidelně přispívá, hovořit o pocitu uspokojení z dobře vykonané práce. Druhým inspiračním zdrojem VILYŽE byl recesistický plátek MÁCHOVSKÉ LISTY, který vycházel na plzeňské vysokoškolské koleji Máchova 20, a který budoucím redaktorům VILYŽE ukázal, že nějakou formu tiskoviny lze vydávat i svépomocí. Byly to právě MÁCHOVSKÉ LISTY, kde poprvé vyšly ukázky z tvorby T.& J. KINGOVÝCH. Od prvních čísel, která často neměla více než dvě nebo tři stránky, se měnila periodicita vydávání. Zpočátku vycházel VILYŽ každé dva měsíce, později několik čísel ročně. Klíčovou roli při výrobě VILYŽE hráli v tu dobu Andrea a Martin Matějíčkovi, v jejichž klatovské tiskárně vznikla drtivá většina raných čísel časopisu. O kresby ve VILYŽI se dlouho dobu starala svérázná klatovská postavička – pan Česílko. Jeho příspěvky od fantaskních obrázků po perfektně vypracované kreslené vtipy pomáhaly vytvářet celkovou image časopisu. Od čísla 1 do čísla 12 vycházel na stránkách VILYŽE oblíbený komiks. Autoři Martin Přibík a Petr Štěpánek jej později souborně vydali pod názvem SERIÁL . Značné popularitě se těšily i povídky Charlese Bukowského v překladu Tomáše Vítka. Jednalo se o díla, která v té době ještě nebyla oficiálně přeložena do češtiny. Od prvních čísel až do současnosti vychází ve VILYŽI hádanky, moudrosti a především ukázky z básnického díla T. & J. KINGOVÝCH. Od roku 1996 také nechybí přehled nejdůležitějších UDÁLOSTÍ roku – jedná se o nadpisy článků z MF DNES pro jejichž výběr existují dvě kritéria : musí se jednat o událost v ČR a nadpis musí být v minulém čase. I tyto UDÁLOSTI se dočkaly v roce 2006 souborného vydání.

Od roku 2001 se z VILYŽE stává ročenka, ve které stále větší prostor získávají zprávy o aktivitách fotbalového VILYŽ TEAMU KLATOVY . Ten byl založen v roce 1997, a podrobněji si o něm můžete přečíst na těchto stránkách v odkazu VILYŽ TEAM.

Od roku 2002 dochází k revoluční změně ve způsobu výroby časopisu. Do té doby vznikal VILYŽ takříkajíc na koleně. Nyní však byly nůžky, lepidlo a psací stroj plně nahrazeny počítačem. Hlavním grafikem se stává další klatovský rodák Roman Sedláček, díky němuž od této chvíle VILYŽ existuje i ve své digitální podobě. Počínaje číslem 23 si tedy můžete všechny další VILYŽE prohlédnout či stáhnout v sekci Jednotlivá čísla. Nepřehlédnutalnou redakční posilou je v sučasnosti Pavel Kalina, který od čísla 26 plní stránky VILYŽE kreslenými vtipy.

Křest prvního čísla VILYŽE proběhl v zahradní kolonii na Domažlickém předměstí v Klatovech
dne 14. září 1996. Redaktoři Martin Přibík a Petr Štěpánek křtí čerstvý VILYŽ třešňovicí,
která byla k tomuto účelu na místě vyrobena.